Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ; !!!!--- ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;;;...!!!!!

ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ
Μάς λέγει I don't give a shit γιά την γενοκτονία και τα βασανιστήρια των Ελλήνων από τους Τούρκους
ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Διότι ουδέποτε έκανε μία ομιλία δι' αυτό το θέμα!
------
Αντιθέτως συχνά-πυκνα φορώντας πότε κιπά, πότε μεγάλο κίτρινο αστέρι, κάνει "συγκλονιστικές ομιλίες" γιά τα βάσανα των Εβραίων!!!
------
Συγγνώμην, εσείς βλέπετε λογική;;;😃😃

ΕΔΩ

ΕΔΩ

ΔΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;; ΤΕΛΙΚΑ, ΙΣΩΣ ΔΙΟΤΙ θέλαμε Κομμουνιστική Ελλάδα!!

ΔΙΟΤΙ είμεθα ανιστόρητοι, ανόητοι και βλάκες και δεν βλέπουμε το καλό μας!
Οι κατοχικές κυβερνήσεις κατώρθωσαν να διατηρήσουν το κράτος και την κοινωνία εν λειτουργία! Λειτουργούσαν κανονικότατα όλα, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, τα Δημαρχεία, τα Πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία! Επίσης διετηρείτο η ελληνική διοίκησις του κράτους, τα πάντα τα διοικούσαν Ελληνες όπως και πριν ακριβώς και η Αστυνόμευσις και η Ασφάλεια ήτο στα χέρια των Ελλήνων και ελειτουργούσε κανονικώς η Αστυνομία πόλεων και η Χωροφυλακή, χωρίς να αλλάξη τίποτε, και είχον ιδρυθή και τα Τάγματα Ασφαλείας! Η κυβέρνησις είχε κύρος και ήτο διεθνώς ανεγνωρισμένη κανονική κυβέρνησις και υπήρχε εδώ επιτετραμμένος των ΗΠΑ!!
----
Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ "ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ"
Οταν ένα κράτος χάνει τον πόλεμο υπογράφει μίαν συνθηκολόγησιν και η ζωή του λαού συνεχίζεται! Αυτό εγίνετο εξ απαρχής κόσμου έως το 1939. Τότε η Αγγλία επέβαλε στις συμμαχικές της κυβερνήσεις να μην υπογράψουν συνθηκολόγησιν και να μην συνεχίσουν να διοικούν την χώραν τους αλλά να σχηματίσουν "εξόριστες κυβερνήσεις" με έδραν την Αγγλικήν επικράτειαν! Εν τω μεταξύ τί θα εγίνετο η χώρα και ο λαός; Δεν έπρεπε να συνεχισθή η διοίκησις και η ομαλή κοινωνική ζωή της χώρας; Τί έπρεπε να γίνη; Να μεταβληθή η χώρα σε ζούγκλα; Ο λαός να κάνη χαρακίρι; Διατί τάχα το εσκέφθη αυτό η Αγγλία; Αυτή είχε κατακτήσει μυριάδες κράτη και μετά την κατάκτησιν η ζωή κυλούσε πολύ κανονικά υπό την εποπτείαν του Αγγλου Αρμοστού. Επομένως διατί εγεννήθη στους Αγγλους αυτή η ιδέα, η οποία μάλιστα εφηρμόσθη με μεγάλην σκληρότητα π.χ. ο Βασιλεύς του Βελγίου που ηρνήθη να εγκαταλείψη τον λαόν του διά να ζήση σε ένα ανάκτορον στην Αγγλίαν, μετά τον πόλεμον εθεωρήθη "εγκληματίας πολέμου" και ηναγκάσθη να παραιτηθή! Περίεργη, ακατανόητη ιδέα, προϊόν φρενικής διαταραχής; Τί έγινε στα κράτη της Ευρώπης που οι Βασιλείς και οι Κυβερνήσεις εγκατέλειψαν τους λαούς τους κι έφυγαν γιά να ζήσουν υπό την ασφάλειαν της αγγλικής επικρατείας, όπως συνέβη στην Ελλάδα; Σε ωρισμένα κράτη εσχηματίσθησαν εθνικές κυβερνήσεις από εντόπιες προσωπικότητες που εξησφάλισαν την απαραίτητον ομαλότητα της ζωής, μεταπολεμικώς οι κυβερνήσεις αυτές ωνομάσθησαν «κατοχικές κυβερνήσεις δοσιλόγων» και τα μέλη των κατεδικάσθησαν εις θάνατον διότι ήσαν «συνεργάτες του εχθρού» και δεν άφησαν την κοινωνίαν να διαλυθή! Εις άλλα κράτη, ως π.χ. στην Πολωνίαν, το κράτος και οι υπηρεσίες του εδιοικήθησαν κατευθείαν από Γερμανόν Αρμοστήν και Γερμανούς δημοσίους λειτουργούς! Βεβαίως, όλοι αντιλαμβανόμεθα το πλεονέκτημα διά την χώραν και τον λαόν να έχει κυβέρνησιν εντοπίων και όχι Γερμανών· εμείς το καταλαβαίνομε, όμως το αντίθετον επίστευε η Αγγλία και οι "εξόριστες κυβερνήσεις"!
----------
ΔΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;;
ΔΙΑΤΙ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΑΦΡΟΥΣ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ: «Δοσίλογοι»! «Ταγματασφαλίτες (υβριστικά)», «Γερμανοτσολιάδες (υβριστικά τα Τ.Α.)»!
ΔΙΟΤΙ ΗΣΑΝ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΚΚΕ-ΠΕΕΑ!
ΔΙΑΤΙ;; 
Διότι όταν θα έφευγαν οι Γερμανοί θα υπήρχε εδώ Κυβέρνησις εν λειτουργία και ικανές δυνάμεις της Χωροφυλακής και των Ταγμάτων Ασφαλείας!
Τί ήθελε το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΚΚΕ-ΠΕΕΑ και οι συνοδοιπόροι τους;; 
Να μην υπήρχε ελληνική κυβέρνησις! Την Ελλάδα να διοικούσε απευθείας Γερμανός Προβλεπτής, όπως την Πολωνία! Παντού να υπήρχον Γερμανοί διοικητές! Να μην υπήρχον ελληνικές δυνάμεις Αστυνομίας-Ασφαλείας αλλά μόνον τα γερμανικά SS!
ΔΙΑΤΙ τό ήθελαν αυτό;;
ΔΙΟΤΙ μόλις θα έφευγαν οι Γερμανοί η χώρα θα ήτο κυριολεκτικώς διαλελυμένη και ακέφαλη, δεν θα λειτουργούσε τίποτε και φυσικά δεν θα υπήρχον κανενός είδους ένοπλες δυνάμεις!
Οπότε θα κατέβαιναν αυτοί και το μόνον που θάχαν να κάνουν θα ήτο να επανδρώσουν τις άδειες καρέκλες των υπουργείων, οργανισμών, Δημαρχείων και λοιπών με στελέχη του ΚΚΕ! Η ΠΕΕΑ θα αυτοανεκηρύσσετο ως Ελληνική Κυβέρνησις και καθώς θα ήσαν η μόνη ένοπλος δύναμις η ΟΠΛΑ θα έπαιζε αυτοδικαίως τον ρόλον της Αστυνομίας/Ασφαλείας και ο ΕΛΑΣ θα ήτο ο Ελληνικός Στρατός! Κι όταν θα ήρχετο η Κυβέρνησις του Καΐρου θα ευρίσκετο προ τετελεσμένων γεγονότων! Θα την καλωσόριζε η Κομμουνιστική Ελλάδα!!
Η Κυβέρνησις του Καΐρου μπόρεσε (όσο μπόρεσε) να σταθή διότι βρήκε πλήρως οργανωμένον κράτος και ίσχυρές σχετικώς ένοπλες δυνάμεις, την Χωροφυλακή, την Αστυνομία πόλεων και τα Τάγματα Ασφαλείας! Αλλοιώς δεν θάχε πού να σταθή κι ούτε οι Αγγλοι θα μπορούσαν να έλθουν (θα απητείτο κανονική απόβασις)! 
Οταν τον Δεκέμβριον του '44 εξεδηλώθη η Κομμουνιστική ανταρσία η Αθήνα θα έπεφτε τάχιστα αν δεν την κρατούσαν οι Χωροφύλακες (στην Σχολή Χωροφυλακής της οδού Μεσογείων και στου Μακρυγιάννη) και στο Θησείο και στα Πετράλωνα οι Χίτες (οι μαχητές της πατριωτικής αντιστασιακής οργανώσεως του στρατηγού Γρίβα-Διγενή)! Ιδού διατί όταν θέλουν να υβρίσουν αισχρά κάποιον οι ΚΚΕδες τον λένε "Χίτη"!
ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ
Διατί η Κυβέρνησις του Καΐρου εδίκασε τις κατοχικές κυβερνήσεις ως «δοσιλογικές» με γελοίες ασυνάρτητες δικαιολογίες, ήθελε και αυτή την λύσι Πολωνίας;; Ήθελε κυβέρνησι Νίκου Ζαχαριάδη διωρισμένη από τον συνταγματάρχη Ποπώφ;; Ας τους αθωώσωμε λέγοντες ότι: Δυστυχώς η Κυβέρνησις εκείνη απετελείτο από γελοία πρόσωπα που το μόνο που ήθελαν ήτο να μείνουν στην εξουσία δίδοντας γη και ύδωρ στους ΚΚΕδες! Ας δεχθούμε ότι ήσαν γελοία πρόσωπα και ας μην τους κολλήσωμε το στίγμα του "προδότη"!
ΔΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;;
ΤΕΛΙΚΑ, ΙΣΩΣ ΔΙΟΤΙ θέλαμε Κομμουνιστική Ελλάδα!!

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Ε! ΑΦΟΥ ΚΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ...ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΟ Gay pride ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ....


Καταδικάζουν την επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη οι Ομοσπονδίες των Ποντίων

Καταδικάζουν την επίθεση που δέχτηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, από μερίδα συμμετεχόντων στην εκδήλωση για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, οι πρόεδροι των τριών Ομοσπονδιών των Ποντίων.
ΕΔΩ


Μπουτάρης: Χέστηκα αν σκότωσε Έλληνες ο Κεμάλ!


Ευτυχώς πού τό ΚΚ€ καταδίκασε τήν επίθεση στόν Μπουτάρη...


ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: «Χ@στηκα αν σκότωσε Έλληνες ο Κεμάλ» 

ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΕΚΛΑΙΓΑΝ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ;....ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣ - ΒΕΒΑΙΩΣ...


....«Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και την απόλυτη καταδίκη της για τον ξυλοδαρμό του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη. Ευχόμαστε στον κ. Μπουτάρη περαστικά και γρήγορη ανάρρωση».

ΕΝΩ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ...

Μπουτάρης: Χέστηκα αν σκότωσε Έλληνες ο Κεμάλ!

Μπουτάρης: Χέστηκα αν σκότωσε Έλληνες ο Κεμάλ!
......

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ΕΤΣΙ. ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΝΕ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ....


Διαβάστε ΕΔΩ

Ή 19η Μαΐου είναι στήν ατζέντα τής Διεθνούς Πουστιάς...!!!!


Κάτι δεν πάει καλά στην πόλη του Γιάννη Μπουτάρη - Αύριο 19 Μαΐου 2018, ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης θα παραχωρήσει την πόλη για εκδηλώσεις του 2ου αυτοοργανωμένου Thessaloniki Pride!!!
Για να καταλάβετε το μέγεθος της ιεροσυλίας, την ημέρα που όλη η πόλη θα βρίσκεται επί ποδός για τις εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων (19 Μαΐου 1919), τις ίδιες ημέρες θα γίνει και η εκδήλωση των Τούρκων για το «Έτος Τροίας», αλλά και οι εκδηλώσεις της gay κοινότητας! 

Περισσότερα ΕΔΩ

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΔΕΝΕΙ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΤΟΥ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ..ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ...

Γιά νά μήν τόν περνάμε γιά τόοοοσο χαζό ....αλλά καί νά μήν περνάμε καί εμείς τόοοοσο χαζοί.....αυτή ή κίνηση τού Μητσοτάκη δέν ήταν τυχαία...κάπου εδώθει τό μήνυμα....!!!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για μητσοτάκης δένει τα κορδόνια
........................

«Αυτή καί μόνο είναι ή ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται γιά πρώτη φορά είναι ό προστάτης» Πλάτων…

«Αυτή και μόνο είναι η ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά είναι ο προστάτης» έλεγε ο Πλάτων…
Για ακόμη μια φορά με πρόσχημα την “τρομοκρατική απειλή” βιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και τα προσωπικά δικαιώματα των πολιτών της υποτιθέμενης ευρωπαϊκής οικογένειας.Τα σχέδια για την εισαγωγή υποχρεωτικών δελτίων ταυτότητας στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας – αναπτύσσονται για περισσότερα από δύο χρόνια στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του στόχου της Επιτροπής να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική «ένωση ασφάλειας».Σκοπός της ΕΕ είναι να εφαρμόσει συνοριακούς ελέγχους δακτυλικών αποτυπωμάτων παρόμοιους με αυτούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ΕΕ σύντομα θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα βιομετρικά δεδομένα με άλλοθι βέβαια την βελτίωση της ασφάλειας….
Για όσους μη Αμερικανούς έχουν ταξιδέψει στις ΗΠΑ η διαδικασία είναι λίγο ως πολύ γνωστή: μόλις φτάσετε, θα πρέπει να περάσετε από την υπηρεσία μετανάστευσης, όπου θα αποτυπωθεί το δακτυλικό σας αποτύπωμα και θα τραβηχτεί μια φωτογραφία του προσώπου σας. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εισαγάγει παρόμοια μέτρα ασφαλείας για όλους τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην ΕΕ για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή....ΕΔΩ

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Στήν Eurovision νικητής έπρεπε νά βγεί τό Ισραήλ…!!!!

….το χθεσινό αποτέλεσμα στον διαγωνισμό τραγουδιού, έρχεται δυο 24ώρα πριν από την επίσημη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα πλέον του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ…η μήπως όχι;
Τα βασικά μονοπάτια του καμπαλιστικού Δέντρου της Ζώης είναι 22…
Εκεί αντιστοιχούν και τα γράμματα του Εβραϊκού αλφαβήτου που είναι 22…..Τα μονοπάτια του Δέντρου της Ζωής αντιστοιχούν επίσης στις κάρτες Ταρώ που είναι και αυτές 22…Σε ποια θέση μετά από ……κλήρωση, τραγούδησε η Ισραηλινή Netta;
Τραγούδι νούμερο 22....Το πεδίο, αυτοί που έιχαν πρόσβαση σε αυτό, είχαν προαποφασίσει το νικητή…και μας τον έδειξαν, ήταν μπροστά μας..
Το εντόπισα στην έναρξη της ψηφοφορίας, την ώρα που οι στοιχηματικές εταιρίες έδιναν 1.35 στη Κύπρο και 5,50 στη Netta…
Απόδειξη που την καταθέτω παρακάτω (για κακοπροαίρετους και συμπτωσιολόγους), είναι η διακριτική ανάρτηση του νικητή στη σελίδα facebook του site, στις 12.53 π.μ, 45 περίπου λεπτά πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Όποιος θέλει επιβεβαιώσει την ακριβή ώρα της δημοσίευσης.
Χθες, έπρεπε να βγει το Ισραήλ…δεν είχε σημασία το τραγούδι, ούτε η σκηνική παρουσία, σημασία είχε να παίξει παντού η λέξη Ισραήλ..και θα αποδειχτέι στη συνέχεια το γιατί.
Το πως έγινε αυτός ο προγραμματισμός είναι ένα άλλο κεφάλαιο, όπως φαίνεται προγραμματίζεται ο κόσμος πλέον πολύ εύκολα στις επιλογές του, όπως ακριβώς συμβαίνει στις εκλογικές αναμετρήσεις και σε χίλια δυο άλλα και καθημερινά.
Να πως τα εξής για επίλογο….το χθεσινό αποτέλεσμα στον διαγωνισμό τραγουδιού, έρχεται δυο 24ώρα πριν από την επίσημη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα πλέον του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ…η μήπως όχι;
Είμαστε σίγουροι πως θα γίνει επίσημα η πρωτεύουσα του Ισραήλ η Ιερουσαλήμ ή ήταν η αφορμή για ένα άνευ προηγουμένου αιματοκύλισμα στην περιοχή;
Θα δούμε…
Η μεταφορά της πρεσβείας, αύριο 14/5 , συμπίπτει και με τα 70 χρόνια από ιδρύσεως του Ισραήλ.
Όμως, ας θυμηθούμε κάτι πιο σοβαρό……
Πότε καταστράφηκε ο 2ος ανακαινισμένος, για την εποχή, ναός του Σολομώντος;
Πότε διαλύθηκε το κράτος του Ισραήλ και σκορπίστηκαν οι κάτοικοι του ανά την υφήλιο;
Το 70 μ.χ!
Όσα κεράκια σβήνει αύριο και το Τελ Αβίβ, τα 70!
Συγχαρητήρια για τη χθεσινή σας νίκη Ισραηλίτες αλλά κάποιοι ετοιμάζονται να σας χαλάσουν τη γιορτή, μετά τις 15.
....ΕΔΩ

ΕΜΠΡΟΣ, ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ!Το κάτωθεν έργο είναι ο πίνακας με τίτλο ‘Il quarto stato’ του ιταλού ζωγράφου Giuseppe Pellizza, ένα έργο, που για πολλά χρόνια, υπήρξε σύμβολο της αριστεράς. Όχι όμως πια, αυτό το έργο δεν μπορεί πλέον να το διεκδικεί η αριστερά. Οι άνθρωποι, που εικονίζονται στον πίνακα, δεν εντάσσονται πλέον στην αριστερά, δεν την αναγνωρίζουν αλλά και η αριστερά δεν αναγνωρίζει εκείνους. Γιατί; Διότι είναι οι παλαιοί άνθρωποι, οι ωραίοι άνθρωποι, αυτοί που είχαν οικογένειες, οικογένειες που αποτελούνταν από πατέρα και μητέρα, οικογένειες που πριν να κόψουν το ψωμί τους έκαναν το σταυρό τους. Ήταν άνδρες, γυναίκες, νέοι και παιδιά που αγαπούσαν την πατρίδα τους, την πόλη τους, το χωριό τους, τη γειτονιά τους· που ως άνθρωποι της εμπειρίας και του μόχθου, γνώριζαν ότι τον ξένο πρέπει να τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία· δεν άνοιγαν την πόρτα τους στον οποιοδήποτε που δεν ήξεραν “από πού κρατάει η σκούφια του”. Ήταν οι παλαιοί άνθρωποι και ως εκ τούτου είχαν επίγνωση του πραγματικού. Δεν αλλοίωναν την πραγματικότητα για να την προσαρμόσουν στο μυαλό τους. Δεν ήταν δηλαδή αριστεροί. Φτωχοί άνθρωποι ήταν. 

Τούτος ο πίνακας,  είναι τώρα  δικός  μας!

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΠΛΙΣΘΕΙΣ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΦΑΝΕ ΤΑ ΦΙΔΙΑ.

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Ιησούς Χριστός : "Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογεννεί"

Οί Έλληνες είναι ή μόνη φυλή πού ανήκουν στό έλογο ανθρώπινο γένος. Οί άλλοι...{οί γνωστοί μας} είναι τά ανθρωποειδή. Τό πλαστό γένος.  Τό είπε καί ό Ιησούς Χριστός
Είπε γιά τούς Έλληνες.
«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην...».
Μετάφραση: Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο γιος του ανθρώπου. Διότι η Ελλάς είναι η μόνη που γεννά ανθρώπους,(είναι) φυτό ουράνιο και θεϊκό βλάστημα (βλαστός) κι αυτό είναι εξακριβωμένο. (Η Ελλάς) γεννώντας το Λογισμό (συλλογισμό) έκανε κτήμα της την Επιστήμη.
Καί γιά τά ανθρωποειδή
 "ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς"
Μετάφραση "Εσείς είστε από τον πατέρα σας, το Διάβολο, και τις επιθυμίες του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Εκείνος ήταν ανθρωποκτόνος από την αρχή"
Τί νά κάνουμε λοιπόν, όσο καί νά θέλουν νά τό κρύψουν ή αλήθεια είναι αυτή. Ό Ίδιος Ό Ιησούς Χριστός μάς τό είπε.
Διαβάστε εδώ

«…μόνον τό έθνος τό Ελληνικόν έμεινε ώς πρόσωπο δρών επί τής παγκοσμίου σκηνής, καθ’ όλους τούς αιώνας, καί τούτο διότι ή ανθρωπότης δείται αιωνίων διδασκάλων.» Άγιος Νεκτάριος

Ο Έλληνας, κατά τον Άγιο Νεκτάριο, γεννήθηκε κατακτητής του πνεύματος, δεν ζήτησε δούλους, αλλά ελεύθερους. Αυτό αγάπησε και η Θεία αυτή αγάπη έγινε ελατήριο όλων των ορμών του, μορφώνοντας και τον εθνικό του χαρακτήρα που διέμεινε αναλλοίωτος....Οι αναφορές του Αγίου Νεκταρίου στους αρχαίους Έλληνες σοφούς έχουν τέτοιο εύρος, που προκαλούν τον θαυμασμό, όχι μόνο για τις γνώσεις αλλά και για το πως τις αξιοποίησε ο λόγιος Ιεράρχης και άγιος παιδαγωγός, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την ανύψωση της παιδείας, σε μια εποχή κρίσιμη για τον Ελληνισμό...
Στον Β  Τόμο του συγγράμματός του Ιερών και Φιλοσοφικών Λογίων Θησαύρισμα, εξηγεί για ποιό λόγο έλαβε ως θέμα μελέτης του την Ελληνική Φιλοσοφία και γιατί το θεωρεί «ως θέμα πολλής σπουδαιότητος δια τους Έλληνας»: Ο πόθος του να αθροίσει ο,τι υγιές περί Θεού, περί ψυχής και περί αρετής δίδαξαν οι πρόγονοί μας, τον οδήγησε να θησαυρίσει σε ένα τεύχος τις σοφές γνώμες των σοφών Ελλήνων. Από τη μελέτη αυτή επείσθη ότι «οι Έλληνες σοφοί, εν όλω και εν μέρει, υπήρξαν διδάσκαλοι της αληθείας, ότι ταύτης εγένοντο ερασταί και ταύτην επεζήτησαν και ότι ο έρως της γνώσεως της αληθείας ην ο προς την αληθή φιλοσοφίαν αυτούς άγων· ούτος ήγαγεν κατά μικρόν το Ελληνικόν έθνος προς την ευκρινεστέραν γνώσιν της αληθείας και τελευταίον προς την αποκαλυφθείσαν αλήθειαν».
ΕΔΩ
«…μόνον τό έθνος τό  Ελληνικόν έμεινε  
ώς πρόσωπο δρών επί τής παγκοσμίου σκηνής,
καθ’ όλους τούς αιώνας, καί τούτο διότι
ή ανθρωπότης δείται αιωνίων διδασκάλων.»

Άγιος  Νεκταρίος

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΟΣ....ΑΙΣΧΟΣ – Με 161 «ναι» πέρασε το άρθρο 8 για την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια
Πέρασε με πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την αναδοχή παιδιών από την Ολομέλεια της Βουλής.

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Γυμνοί σέ μουσείο στό Παρίσι....Τί νά πείς.... όλα έχουν τήν σκοπιμότητά τους...


Δηλαδή γιά νά καταλάβω, αυτοί τώρα δέν μπορούσαν νά δούν τήν "τέχνη"!!! στό μουσείο ντυμένοι ;!!!! Τήν απολαμβάνουν καλλίτερα τσίτσιδοι;!!! Τί νά πείς.... όλα έχουν τήν σκοπιμότητά τους...

"Τι απίστευτη ημέρα! Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον γυμνισμό", έγραψε στο Twitter η Ένωση Γυμνιστών Παρισιού (ANP) που ανταποκρίθηκε θερμά στην πρόσκληση του κέντρου σύγχρονης τέχνης. Είναι μια μεγάλη αρχή στη Γαλλία, σύμφωνα με το μουσείο.
"Τι απίστευτη στιγμή, τι επιτυχία! Οι νοοτροπίες αλλάζουν και ο κόσμος συνηθίζει στον γυμνισμό", έγραψε σε χαιρετιστήριο μήνυμά της στο Twitter η ένωση γυμνιστών ANP.
ΕΔΩ

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ....ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΨΕΚΑΖΟΥΝ.!!!!!!

.
Δείτε τί αφήνει ένα αεροσκάφος 787 που δεν είναι πάγωμα καυσαερίων -δηλαδή contrail διότι δεν χάνεται γρήγορα αλλά κρατάει- που έχει τρελάνει κόσμο στο εξωτερικό και κάνει τη θεωρία της γεωμηχανικής, ενόψει της ταινίας του Τζέραλντ Μπάτλερ, να μελετάται ακόμη και από κλασσικούς σκεπτικιστές αρνητές του φαινομένου των chemtrails!

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Λύσσα μαύρη έχουν μέ τόν Χριστό ... Ή λυσσασμένη ράτσα δέν θά ησυχάσει ποτέ....


Σακούλες φαρμακείου τής εταιρείας "ECOFARM" πού κυκλοφορούν ευρέως  σέ όλη τήν Ελλάδα, έχουν στήν μπροστινή όψη τους φωτογραφεία  μέ τόν Ασκληπιό θεραπεύων  καί από κάτω τό κείμενο πού συνοδεύει τήν εικόνα γράφει , "Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο τού Ασκληπιού, Πειραιάς 4ος αι. π.χ"...δηλαδή 4ος αι. παραδείγματος χάριν ...καί όχι π.Χ , δηλαδή πρό Χριστού.
Γιατί τίποτα δέν γίνεται τυχαία...

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ....ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ....


Ο μεγάλος ραβίνος της Γαλλίας, Χαΐμ Κορσιά...προσέχτε τίς γραμμές του χεριού του...


Πρόκειται γιά Υβριδικά γένη διασταυρούμενου DNA πιθήκων από τήν εποχή πού οί Θεοί "δημιουργούσαν" ό καθείς τούς δικούς του ανθρώπους. 
...καί διαβάστε αυτό...

Αί σπουδαιότεραι πτυχώσεις τής παλάμης  τών ανθρώπων είναι
1η, η ημικυκλικώς  περιβάλλουσα τό θέναρ {σχ. 1α}
2η, η αρχόμενη από τού κερκιδικού χείλους κοινή μετά τής πρώτης συνήθως , φέρεται ημικυκλικώς πρός τό ωλένιον  {σχ.1β}
3η, καί τρίτη αρχομένη από τού ωλενίου χείλους φέρεται πρός τό διάμεσον μεταξύ δείκτου καί μέσου δακτύλου {σχ.1γ} καλουμένη ή "η πτυχή τών τριών δακτύλων".
Σπάνια όμως αντικαθίσταται αυτή {η 3η} δι' άλλης , έκ τού ωλενίου κατ' ευθείαν πρός τό κερκίδιον χείλος καί ενουμένην τελείως ή ατελώς , μετά τής θεάναρος {1ης} εγκαρσίως ανεξαρτήτως τής υπάρξεως ή μή καί τής β.


Η  πτυχή αυτή , άλλως καί "πτυχή τών τεσσάρων δακτύλων"  τυπικώς παρατηρουμένη είς τά πρόσθια άκρα τών πιθήκων, εκλήθη καί "πιθήκειος πτυχή" {σχ. 2 δ}
καθηγητής Ι.Γ. Κούμαρης.
εγκ. "ΗΛΙΟΥ"
Μέ άλλα λόγια , άν έχετε τήν γραμμή  {δ} στήν  παλάμη σας , ψάχτε τήν μακρινή σας καταγωγή γιά νά συναντήσετε τόν πίθηκο. 


ΦΙΛΟΣΟΣΦΙΑ - ΕΡΕΥΜΑ

ΣΚΟΥΛΗΚΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΕΡΗΜΗ ΕΛΛΑΣ ΖΩΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΔΙΑ...

Το συνταγματικό τόξο και οι μισέλληνες τοξότες των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος καλλιεργούν αυτές τις οργανώσεις, συντηρώντας έτσι τις έξωθεν υποκινούμενες πρακτικές εναντίον της χώρας μας.

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

'Ο μυστικός πόλεμος γιά τό νερό

«Παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, τι σκοπεύετε να κάνετε με το νερό;» έγραφε σε επιστολή του το 2011 στο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν, έπειτα από απόφαση των Ιταλών με δημοψήφισμα να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του νερού. Η φράση παρακινεί τον έλληνα δημιουργό να ξεκινήσει την έρευνα. Ενώ Γαλλία και Γερμανία προχωρούν σε δημοτικοποιήσεις και πάλι των δημόσιων εταιρειών ύδρευσης, στις χώρες του ευρωπαίκού Νότου παρατηρείται έντονη πίεση για ιδιωτικοποίησεις.
 «Οι επαναδημοτικοποιήσεις δεν είναι καλό νέο για τις ιδιωτικές εταιρίες. Έτσι ασκούνται πιέσεις από την οικονομική και πολιτική ελίτ της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βρεθούν νέες αγορές. Οι πιο ευάλωτες για να δεχτούν ιδιωτικοποιήσεις είναι οι χώρες σε κρίση. Όλες οι χώρες που υπέγραψαν μνημόνιο, υπέγραψαν όρους και προβλέψεις που αφορούν το νερό»,δήλωσε μιλώντας στη Deutsche Welle o Γ. Αυγερόπουλος.
Γιατί όμως τόσο ενδιαφέρον για το νερό; «Αποτελεί μια πολύ κερδοφόρα επένδυση με σταθερή πελατεία. Είναι μονοπώλιο με απίστευτη διασφάλιση κερδών.Μια απολύτως επιτυχημένη συναλλαγή», τονίζει ο έλληνας δημιουργός εξηγώντας τους κιδύνους από μία τέτοια εξέλιξη:«Θα ήμασταν άδικοι αν απαιτούσαμε να σκέφτεται ένας ιδιώτης μακροπρόθεσμα. Τα μεγαλύτερα συμβόλαια διαρκούν 25-30 χρόνια. Ένας ιδιώτης αποσκοπεί στο κέρδος, σκέφτεται μέχρι το τέλος της σύμβασης και όχι για τις επόμενες γενιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όπου υπάρχει ιδιωτική διαχείριση να παρατηρείται αύξηση των τιμολογίων κατανάλωσης και εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων να χειροτερεύει η ποιότητα του νερού»...
ΕΔΩ

Ντροπή σας...αισχος....ξεπεσμός...


Στήν πρώτη φωτογραφία βλέπουμε τούς κατακτητές Ναζί πού αποδίδουν τιμές στόν Έλληνα άγνωστο στρατιώτη....καί στήν δεύτερη διαδηλωτές νά αποδίδουν τόν πρέποντα σεβασμό στό μεγαλύτερο μνημείο μας.....!!!
Ντροπή σας...αισχος....ξεπεσμός... Ό σεβασμος καί ή υπερηφάνεια στά τάρταρα....!!!!

ΕΔΩ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα που δεν χάθηκε ποτέ το εθνικό της DNA...

Διαβάζοντας την συνέντευξη του 88χρονου ηθοποιού μας ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ συγκλονίστηκα.!
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Μαρίας Ανδρέου: Τι σημαίνει έθνος και πώς διαμορφώνεται η εθνική συνείδηση; ο μεγάλος αυτός άνθρωπος,καλλιτέχνης και Ελληνας απάντησε:
Στο σχολείο είχαμε έναν ιταλό καθηγητή, με λατρεία στην ελληνική παιδεία, τον Κάρλο Μπρικέλι. Μας έκανε ιταλικά και μας μάθαινε να λέμε ότι στο αίμα μας ρέει αίμα ιταλικό. Τότε όλα τα παιδιά και χωρίς να συνεννοηθούμε -αυτή είναι πιο η δυνατή μου ανάμνηση, που με κάνει και κλαίω όταν θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια- φωνάζαμε:
«Στο αίμα μας ρέει αίμα ελληνικό»! Οι κατακτητές πιστεύουν ότι με την προπαγάνδα μπορούν να αλλάξουν οι λαοί. Η συνείδηση ενός έθνους φτιάχνεται από την κοινή γλώσσα, την ιστορία και τη γνώση του ποιος είσαι. 
Το κράτος δεν έχει την ίδια ισχύ με το έθνος.
Κράτος φτιάχνεις με τη μείξη πολλών εθνοτήτων. Αυτά τα κράτη συνήθως είναι σκληρά απέναντι στους πολίτες τους. Η ελευθερία δεν παρέχεται αφειδώς στις εθνότητες, για να μην μπορούν να ξεσηκωθούν και το κράτος διαλυθεί. Δεν υπάρχει ουσιαστική δημοκρατία. 
Ενώ στο έθνος υπάρχει ο άγραφος νόμος των εθίμων, των κοινών αγώνων και καημών, του πολιτισμού, της θρησκείας, των παρόμοιων χαρακτηριστικών.
Για αυτό είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα που δεν χάθηκε ποτέ το εθνικό της DNA, ακόμη και με τετρακόσια χρόνια τουρκικής σκλαβιάς.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΤΟ "ΜΑΤΙ" ΤΗΣ Ν.Τ.Π....

Η Ουγγαρία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει τις τράπεζες Ρότσιλντ...ΕΔΩ

Viktor Orban ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας,αντιτάχθηκε στις προσπάθειες των Γάλλων και Γερμανών που επιδίωξαν και επιδιώκουν τον εποικισμό της Ευρώπης και την αντικατάσταση των Ευρωπαϊκών πληθυσμών από αφροασιατικές ορδές. Δημιούργησε μαζί με άλλους ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία) την πρωτοβουλία του Visegard η οποία αντιτίθεται τόσο στην αθρόα εισροή τριτοκοσμικών όσο και στην μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπερκράτος. ..ΕΔΩ

Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

Προσέξτε οτι αυτό που συνέβη με τον Λούθηρο συμβαίνει με τον πατήρ Κοσμά τον Αιτωλό, έχουν κουτσουρέψει το έργο του, ότι καταγγελίες έχει κάνει ενάντια στους Εβραίους αποκρύπτονται. Ακόμη και τον ρόλο των Εβραίων στον θάνατό του τον αποκρύπτουν. Ομοίως στον Γκαίτε, τα ιδρύματα που ασχολούνται με το έργο του Γκαίτε πετσόκοψαν κυριολεκτικά τα αποσπάσματα στα οποία ο Γκαίτε κατηγορεί τους Εβραίους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Νίτσε, τον Ντοστογιέφσκι και εκατοντάδες άλλους συγγραφείς και φιλοσόφους.
Ο Μαρτίνος Λούθηρος γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1483. Χειρωτωνήθηκε ως ιερέας στην ηλικία των 24 ετών. Διορίστηκε στην ισόβια θέση του καθηγητή θεολογίας στην Βιτεμβέργη, της Γερμανίας, όπου και μετέφρασε την Βίβλο στην Γερμανική γλώσσα....Υπάρχουν χιλιάδες Λουθηριανές οργανώσεις σε όλη τη Γη. Ιδρύματα, βιβλιοθήκες, που υποτίθεται οτι προωθούν τις ιδέες του Λούθηρου. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Προωθούν τις ιδέες και το συγγραφικό έργο του Λούθηρου «κουτσουρεμένο» και λογοκριμένο. Θυμηθείτε τους Προτεστάντες Χριστιανούς Σιωνιστές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ναι. Λογοκρίνουν τα βιβλία του Λούθηρου. Είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βρείτε το βιβλίο του Λούθηρου «Οι Εβραίοι και τα ψεύδη τους»(The Jews and Their Lies), στην αγγλική γλώσα. Στα ελληνικά δεν έχει μεταφραστεί ποτέ. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν το έχουμε βρεί πουθενά. Διορθώστε μας αν έχουμε κάνει λάθος. Βλέπετε οι προτεστάντες αισθάνονται τον εαυτό τους ικανό να κρίνουν και να λογοκρίνουν τον Λούθηρο. Και την ευθύνη αυτή την φέρει η πνευματική ηγεσία του προτεσταντισμού.
Το βιβλίο του «Οι Εβραίοι και τα ψεύδη τους», γράφτηκε το 1543 απο την έδρα του στην Βιτεμβέργη. 
Το βιβλίο αυτό αποφάσισε να το γράψει, αφότου πέρασε κάποια χρόνια προσπαθώντας να προσηλυτίσει τους Εβραίους στον Χριστιανισμό, ζώντας τους απο κοντά κατάλαβε οτι αυτό είναι φύσει αδύνατο και αφού κατάφερε να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη εκ του ελληνικού πρωτοτύπου, διότι ως γνωστόν η λατινική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ωραιοποιημένη και παραποιημένη σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη των Εβδομήκοντα...Στο βιβλίο του προσφέρει συμβουλές στους Χριστιανούς για το πως να αντιμετωπίζουν και να φέρονται στους Εβραίους και μας προειδοποιεί για τις προθέσεις τους. Για παράδειγμα:
Σε ελεύθερη μεράφραση: «...Ειδικά εσείς που είστε ιερείς: Οπου υπάρχουν Εβραίοι επιμένετε επιμελώς οι άρχοντές σας και οι Βασιλείς σας να θυμούνται τα καθήκοντα της θέσης τους όπως οφείλουν στον Θεό. Και να αναγκάζουν τους Εβραίους να δουλεύουν, να τους απαγορεύεται να ασκούν την τοκογλυφία και να μην βλασφημούν και να μην βρίζουν τα ιερά και όσια του Χριστιανισμού.....» Σελίδα 48.
«.....Εαν κάποιος πιστέψει οτι λέω πολλά – δεν λέω πολλά. Αλλά πολύ λίγα. Διότι βλέπω στα γραπτά τους πως καταρράσονται εμάς τους «γκόϊμ» και εύχονται το κακό μας στα σχολεία τους και στις προσευχές τους...» Σελίδα 31
«Αποκαλούν την Παρθένα Μαρία πόρνη» τίτλος κεφαλαίου απο το βιβλίο. Σελίδα 33.

«...δεν θα ευχαριστήθηκαν τόσο καλές μέρες στην Ιερουσαλήμ υπο τον Δαβίδ και τον Σολομώντα με τις δικές τους περιουσίες, όσο ευχαριστιούνται τώρα με την δική μας περιουσία....» Σελίδα 35
«...Οποτε βλέπεις ή σκέφτεσαι Εβραίο πες στον ευατό σου το εξής: Ιδού, αυτό το στόμα που αντικρίζω, κάθε Σάββατο έχει καταραστεί, έχει φτύσει και έχει ξεράσει πάνω στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος με έχει Σώσει με το πολύτιμο αίμα του...» Σελίδα 47
- Μας πληροφορεί οτι στα ιερά τους γραπτά δυσφημούν τον Ιησού Χριστό, την Παναγία, τους Αποστόλους και γενικότερα το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης.
- Επίσης μας πληροφορεί για το πως περηφανεύονται για αυτό και με απόλυτη μυστικότητα σχεδιάζουν την υποδούλωση και καταστροφή μας.

- Ο Λούθηρος λέει οτι οι Χριστιανοί που πάνε σε Εβραίους ιατρούς κινδυνεύουν γιατί οι Εβραίοι επιδιώκουν τον θάνατό τους σύμφωνα με τις εντολές του Θεό τους.

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Ο ΡΑΓΙΑΣ ΔΕΝ ΞΥΠΝΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ...ΑΠΛΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΕΙ....


"Μια νέα φυλή επικρατεί στις μέρες μας και αυτή ονομαζεται Νεοέλληνας Ραγιάς...400 χρόνια έκανε ο Ελληνας να αποτινάξει τον Τούρκο αλλά 400 εκατομμύρια χρόνια θα χρειαστεί ο Νεοέλληνας να αποτινάξει τον Ραγιαδισμο που τον δέρνει.
Ραγιαδες σκλάβοι στους φόβους τους και στη βολή τους.Ούτε περηφάνια δεν έχει, ούτε αξιοπρέπεια. Καταδίκασε τα παιδιά που έρχονται κ θα έρθουν στην λήθη. Ραγιαδισμος και ωχαδερφισμός βασιλεύει στην Ελλάδα.Απατριδες και ο,τι αρπάξει ο κωλος τους. Ουστ απο 'δω κοπροσκυλο ράγια..." σχόλιο από
Ageliki Paganis

< Ραγιάς είναι ο φρόνιμος, που δεν κουνιέται για να μην τύχη και τον πάρει για ζωντανό κανένας και τον σκοτώσει. Ραγιάς είναι ο κοριός εκείνος,που τον κυνηγάς και κάνει τον ψόφιο για να μην τον αποτελειώσεις. Ο ραγιάς είναι βρωμερό ζωύφιο, μαμούνι μαύρο, άσχημο και που βρωμά. Έρχεται κρυφά και σου πίνει το αίμα. Μέρα με το φως ποτέ δεν φανερώνεται. Σου κουνιέται άγρια και σε κολακεύει και όλο πίνει σαν τσιμπούρι το κόκκινο σου αίμα. Και όταν τον ανακαλύψεις που σε γελά, τρέχει και τρέχει,με σκυμμένο κεφάλι για να γλυτώσει. Τον κυνηγάς και κρύβεται. Τον δέρνεις και ακόμα σκύβει. Τον σκοτώνεις και σωπαίνει>>

Ίων Δραγούμης

Ο τουρισμός "διαβρώνει" τις ανθρώπινες κοινωνίες. ...Οι λαοί εκφυλίζονται, όταν στηρίζονται στον τουρισμό.

Οι λαοί εκφυλίζονται, όταν στηρίζονται στον τουρισμό. Χάνουν τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν ισχυρούς. Σταδιακά μετατρέπονται σε τεμπέλικους, παρασιτικούς και αφιλόξενους λαούς. Γίνονται σαν τις πόρνες, οι οποίες χαμογελούν σε όποιον μπορεί να τις πληρώσει. 

ΕΔΩ

«Ἕνα ντουφέκι, εκατό ψυχὲς θὰ γλυτώση»...

«Ἕνα ντουφέκι, εκατό ψυχὲς θὰ γλυτώση»...

Ακόμη και ένα απλό παλιό τουφέκι, ή δίκαννο, μπορεί να σώσει τη ζωή σου 
και των συγγενών σου.Πως θα νοιώθεις όταν ακούς το "Αλλάχ Ακμπάαρ" ... καθώς θα περνάνε 
την αυλόπορτα  του κήπου σου;
Σε έκοψε ήδη κρύος ιδρώτας; 
...ΕΔΩ
...ΕΔΩ

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Κωστή Παλαμά: «Βέβαια είμαι εθνικιστής, είμαι ένας πατριδολάτρης»


– Έλληνες είμαστε πάντα! Ας πάνε να λεν’ ό,τι θέλουν ...Έλληνες είμαστε! Όσο και να μην το θέλουν οι ξένοι, όσο και μεις να μην το θέλουμε πάλι θα πάμε μπροστά! 

ΕΔΩ

"Ποιός θά μάς φυλάξει από τούς "φύλακες";"!!!


Σε μια σκακιέρα που όλα σχεδόν τα πιόνια κατευθύνονται από τον διεθνή Σιωνισμό (οι πολιτικοί κάθε κράτους, θρησκευτικοί ηγέτες κλπ),
μία ακόμη φορά αβίαστα προκύπτει το ερώτημα:
"Ποιος θα μας φυλάξει από τους "φύλακες";"!!!


Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ