Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ....!!!!Στις εκκλησιές οι Χριστιανές γυναίκες της Συρίας παίρνουν  μαθήματα εκπαίδευσης στα όπλα... για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους....ΕΔΩ

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ

Ο Λένιν εδημιούργησε τον όρον «χρήσιμοι ηλίθιοι» και είπε ότι είναι απαραίτητοι διά την επιτυχίαν του πρώτου σταδίου της καταλήψεως της εξουσίας από τους Μαρξιστάς-Λενινιστάς! Και γενικώτερον να είπωμεν ότι είναι απαραίτητοι όταν επιχειρείται η ανατροπή της πολιτειακής τάξεως έως ότου επιτευχθεί αυτή!
Τους «χρησίμους ηλιθίους» τους βλέπομε να κυριαρχούν σε όλες τις φάσεις της Γαλλικής Επαναστάσεως, στις εξεγέρσεις του 1848, στην Ρωσσίαν από την Επανάστασιν του Φεβρουαρίου έως το 1920 και σε όλες τις άλλες χώρες όπου επεχειρήθη ή και επετεύχθη η ανατροπή της Πολιτείας!
Ποιοί είναι αυτοί; Πρώτον, ευφυείς, ειλικρινείς και έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι έχοντες στον νοητικόν μηχανισμόν τους δόσιν αφελείας πείθονται από την τρέχουσαν προπαγάνδαν! Ούτως πιστεύουν ότι «λεφτά υπάρχουν» που δεν τα δίδει στον λαόν διά να εξιψωθή το βιοτικόν του επίπεδον ο Βασιλεύς αλλά θα τα δώσουν οι πολιτικοί μιάς ασταθούς Δημοκρατίας, οι ολιγογράμματοι συνήθως, αρριβίστες και καρριερίστες που επιδιώκουν από πτωχάνθρωποι που ήσαν διά της πολιτικής να αποκτήσουν κι αυτοί πλούτη και παλάτια! Σημειώσατε ότι αυτή η περίπτωσις, του αρριβίστα πολιτικού είναι και η καλυτέρα, διότι υπάρχουν και οι άλλοι, οι υπηρέτες σκοτεινών και ανομολογήτων συμφερόντων, τα όργανα μυστικών εταιρειών, οι πράκτορες ξένης δυνάμεως, οι εκπρόσωποι μειονοτήτων που επιδιώκουν την διάλυσιν του κράτους και λοιποί παρόμοιοι! Ομοίως πιστεύουν, όπως ο La Fayette, ότι ο Βασιλεύς και το Ανακτοβούλιόν του δεν γνωρίζουν ποίον είναι το ορθόν διά το καλόν της χώρας, όμως το γνωρίζουν οι εξ ορισμού αδαείς, ο λαός της Καθολικής Ψηφοφορίας! Πολλοί λέγουν ότι το πρόβλημα της Καθολικής Ψηφοφορίας είναι ότι ψηφίζουν άνθρωποι χαμηλής ή ηλαττωμένης νοημοσύνης, υπέργηροι και λοιποί: λάθος, το πρόβλημα είναι η γενική ακαταλληλότης! Εγράψαμε:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ IQ
Πολλοί λέγουν ότι κακό το σύστημα της Καθολικής ψηφοφορίας διότι πολλοί ψηφοφόροι έχουν χαμηλό IQ !
Τί γίνεται όμως με τα άτομα που έχουν υψηλόν IQ ; Αυτοί είναι προφανώς μορφωμένοι και επιτυχημένοι, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί! Τους ζητείται η γνώμη στον τομέα τους π.χ. πηγαίνετε να σας εξετάση ένας ιατρός καρδιολόγος, καλώς! Αν του ειπείτε όμως ότι έχετε και πρόβλημα στον θυρεοειδή θα σας ειπή να επισκεφθείτε ενδοκρινολόγον! Είναι ιατρός, άριστος με υψηλόν IQ όμως δεν γνωρίζει άριστα την ενδοκρινολογίαν παρότι τμήμα της ιατρικής είναι και αυτή!
Όμως όταν θα έλθη η ώρα των εκλογών θεωρούμε ότι αυτός ο υψηλού IQ επιστήμων γνωρίζει άριστα και πολιτικήν επιστήμην και Διεθνείς σχέσεις και οικονομικά/χρηματιστηριακά και Ελληνοτουρκικά και πολλά άλλα και άρα θα ψηφίση σωστά μετά λόγου γνώσεως!
Πώς περνά την ημέραν του ο υψηλού IQ επιστήμων; Φυσικά το επάγγελμά του, η επιστήμη του, του απορροφά το μέγιστον μέρος του 24ώρου, το καταλαβαίνομε! Βεβαίως, θα ενδιαφερθή κάπως και διά την ιδιωτικήν του ζωή, το σπίτι του και λοιπά! Στο τέλος της ημέρας πιθανότατα να έχη μισή ώρα ελεύθερη οπότε στην τηλεόρασιν θα ιδεί ειδήσεις, από σοβαρά ΜΜΕ εννοείται, από το BBC, την DW κι αν υπάρχει ακόμη το δελτίον του MEGA! Την Κυριακή με περισσότερον χρόνον στην διάθεσίν του θα αγοράση και μία καλή σοβαρή εφημερίδα με ωραίο ιλλουστρασιόν περιοδικό, την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, την Le Figaro, την Corriere della Sera! Λοιπόν, αυτά είναι τα εφόδιά του και με αυτά ψηφίζει!
Φυσικά εδώ ελάβαμε υπ' όψιν την αρίστην περίπτωσιν κι όχι την ελληνική πραγματικότητα όπου οι ψηφοφόροι χαμηλού-υψηλού IQ ψηφίζουν με βάσιν την πελατειακήν σχέσιν, το ρουσφέτι!
Με έναν λόγον, όλοι αυτοί οι ανωτέρω πιστεύουν και διακηρύσσουν την άποψιν ότι η Απόλυτος ή η Συνταγματική Μοναρχία είναι λάθος θεσμός και οι θεσμοί με βάσιν την Καθολικήν Ψηφοφορίαν είναι οι ορθοί! Αυτά τα φαινόμενα τα είδαμε κατά κόρον στην Ρωσσίαν, όπου οι ανώτερες τάξεις, οι άρχοντες και οι πλούσιοι αστοί, είχον απολύτως πεισθεί ότι η Ρωσσία θα μεγαλουργήθη καταργούσα την Μοναρχίαν και υιοθετούσα το ασταθέστερον δυνατόν πολίτευμα, την τότε "3ην Γαλλικήν Δημοκρατίαν"! Ο πρώτος και κύριος σκοπός των οργανωτών της αναταραχής, των επαναστατών, είναι να εκριζώσουν τον θεσμόν της Βασιλείας, οπότε η συνεργασία με τους πρώτους αυτούς είναι και απαραίτητος αλλά και λίαν ευεργετική, π.χ. λέγει ο λαός: Φυσικά δεν είναι καλή η Μοναρχία, δεν ξέρει ο πρίγκιψ Lvov; [ο πρώτος πρωθυπουργός της Προσωρινής Κυβερνήσεως που τον συναντήσαμε φυλακισμένον στο Αικατερίνεμπουργκ] Βεβαίως, οι Ριζοσπάστες αυτοί, γνωρίζουν διατί επιθυμούν την εκρίζωσιν της Μοναρχίας, διότι ακριβώς η Μοναρχία είναι οι ρίζες που συγκρατούν τον κορμόν του έθνους στο έδαφος της Ιστορίας! Θέλουν να εκθεμελιώσουν πλήρως το παλαιόν καθεστώς διότι είναι σωστός θεσμός οπότε τους εμποδίζει στα ισοπεδωτικά, κοσμοπολιτικά σχέδιά τους διαλύσεως των εθνών!
Δεύτερον, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, πολιτικά κόμματα, που πιστεύουν ότι είναι καλόν να φαίνεσαι "προοδευτικός", κεντρώος, ούτως και ψήφους θα κερδίσης και μόνον κέρδος θα έχης, διότι και τους αριστερούς επαναστάτες θα κολακεύεις και φόβο από τα δεξιά δεν έχεις, δεν δολοφονεί ο Βασιλεύς, οι επαναστάτες δολοφονούν! Η ομάδα αυτή είναι πολυπληθεστάτη, επικρατεί το αδιαχώρητον θα ελέγαμε! Εδώ υπάγονται οι λεγόμενοι «συνοδοιπόροι - fellow travelers», οι "ροζ αξιωματικοί" της Μέσης Ανατολής που κατώρθωσαν να διαλύσουν τον ελληνικόν στρατόν, οι μη-ΚΚΕδες πολιτικοί, στρατιωτικοί και γενικώς προσωπικότητες της κοινωνίας που κατά την διάρκειαν της Κατοχής επλαισίωσαν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και εδέχοντο αδιαμαρτυρήτως τις θηριωδίες του, τα Κεντρώα ελληνικά κόμματα του 1950-1967 που τίποτε κακόν δεν έλεγαν διά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, διά την προσπάθειάν του καταλύσεως της Πολιτείας και διά τις αισχρουργίες του, ούτε διά τα συμβαίνοντα στο Σιδηρούν Παραπέτασμα, και αντιθέτως εύρισκαν πολύ κακά τα Ανάκτορα! Τα κόμματα του 1974: Το ΠΑΣΟΚ που έλαβε ως ιδεολογίαν του τον Μαρξιστικόν Μύθον και ως σύνθημά του: «θα φέρουμε το καλόν μαρξιστικόν καθεστώς που δεν μπορεί να φέρη το ΚΚΕ!» Η Νέα Δημοκρατία, που κατεδίκαζε και καταδικάζει τον αγώνα του Έθνους κατά του Κομμουνισμού και ονομάζει τις εθνικές επετείους «γιορτές μίσους», εξισώνει το Έθνος με τους θανασίμους εχθρούς του και ομιλεί διά «Εμφύλιο πόλεμο» και επιπλέον δέχεται το ΚΚΕ ως "δημοκρατικό κόμμα" στην Βουλή! Αποτέλεσμα: όλοι οι Έλληνες έγιναν αριστεροί! Στο δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 η Νέα Δημοκρατία επροπαγάνδισε εναντίον του θεσμού της Βασιλείας, οπότε το λεγόμενον κόμμα της Δεξιάς επέτυχε άνετα τον σκοπόν του ΚΚΕ!
Ομοίως αυτές τις συμπεριφορές προσωπικοτήτων και κομμάτων τις είδαμε αμέσως μετά τον πόλεμον σε όλες τις χώρες του Σιδηρού Παραπετάσματος που αφού οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» εγένοντο το εφαλτήριον διά την εκτόξευσιν προς την εξουσίαν του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτό σταδιακώς τους εξολόθρευε με την «μέθοδον του σαλαμιού», φράσις που εχρησιμοποιήθη στην Ουγγαρίαν! Παράδειγμα της χρησιμότητος των «χρησίμων ηλιθίων»: σήμερον στην Ελλάδα έχομε κυβέρνησιν Κομμουνιστών όμως δεν φοβούμεθα ένα κυβερνητικόν πραξικόπημα διότι ο υπουργός Στρατιωτικών είναι Δεξιός!
Τρίτον, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις «χρησίμων ηλιθίων»! Ως όλα τα συγγενή αναρχικά, σοσιαλιστικά, σοσιαλεπαναστατικά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και κινήματα! Αυτά στην Ρωσσίαν επραγματοποίησαν την Επανάστασιν του Φεβρουαρίου, αυτά μετά το Μπολσεβικικόν πραξικόπημα του Οκτωβρίου εστήριξαν τους Μπολσεβίκους και κατόπιν, παρότι εφρικιούσαν βλέποντα τις θηριώδεις μεθόδους των Μπολσεβίκων και την λυσσώδη τρομοκρατίαν, τους υπεστήριζον έναντι των Λευκών! Όταν ο κίνδυνος πέρασε οι Μπολσεβίκοι φυσικά επέρασαν από στόματος μαχαίρας τους ηλιθίους αυτούς, με γνωστότερον γεγονός την Δίκην των Σοσιαλεπαναστατών το 1922, την οποίαν και αναφέρομε.
Επίσης τα αναρχοαυτόνομα, αναρχοδεξιά, ακροδεξιά, και άλλα "κατά του κατεστημένου" κόμματα και κινήματα, τα οποία υποστηρίζουν τους Κομμουνιστές εμμέσως διασπείροντες ιδέες που προάγουν την σύγχυσιν, όπως "όλοι ίδιοι είναι", "όλοι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι", "με τις εκλογές δεν αλλάζει τίποτε, μαγκιά να μην ψηφίζεις", "δεν θέλουμε οργάνωσι και αρχηγό". Τα κινήματα αυτά κτυπούν συνεχώς τα μεγάλα Δεξιά κόμματα ως ανάξια, διεφθαρμένα και υπηρετούντα την ατζέντα του καπιταλισμού, παραβλέποντα την μεγίστην διαφοράν που υπάρχει μεταξύ ενός Κεντροδεξιού καθεστώτος με όση διαφθορά κι αν φαντασθούμε και τα κράτη-κομμουνιστικές φυλακές!
Επιπλέον, κινήματα οικολογικά, θρησκευτικά, πνευματικού διαφωτισμού, γκουρού της Ανατολής και πολλά άλλα σχετικά που τονίζουν ad nauseam τα τρωτά του καπιταλισμού που δεν σέβεται το περιβάλλον, που ωθεί τους ανθρώπους στο κυνήγι του χρήματος και τον καταναλωτισμόν και άλλα τοιαύτα γελοιώδη! Η δημιουργία τοιούτων συνοδοιπόρων (πνευματικοί άνθρωποι που επαινούν τον Κομμουνισμόν) είναι παλαιά και υπενθυμίζομε την περίπτωσιν του Nicholas Roerich, του γνωστού διανοουμένου και ζωγράφου, και της Helena Roerich, που ενεφάνισαν και επιστολές γεγραμμένες από τους Μαχάτμας, τους εκπροσώπους της «πλανητικής ιεραρχίας», που εδήλωναν ότι το ιδεώδες καθεστώς είναι το Κομμουνιστικόν και προσεκύνουν τον Λένιν ως τον "πνευματικόν απεσταλμένον της νέας εποχής" που όλοι ανεμένομεν! Ιδέ, Lars Adelskogh, «The False Mahatmas of mr. and mrs. Roerich», 2012.
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ , 19 Μαρτίου 2018 (από το επηυξημένον κείμενον της «Σύντομης ιστορίας της Συγχρόνου Εποχής») 


Παναγιώτης Μαρίνης

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

«Κί άν γίνουν εκλογές καί βγεί ή Ν.Δ. τί καλύτερο θά δούμε;»!!!!

«Κι αν γίνουν εκλογές και βγη η Ν.Δ. τί καλύτερο θα δούμε;»
Και λέγω:
Στην ΑΠΙΘΑΝΗ περίπτωσι που θα γίνουν εκλογές και φύγουν οι Κομμουνιστές θα χαρώ πολύ!
Θα χαρώ όποιος κι αν βγεί, η Ν.Δ., ένας γάϊδαρος όρθιος, η Μαφία, η Καμόρα κι ό,τι άλλο φαντασθείτε!
Διότι δεν θα φοβούμαστε πιά μήν αρχίσει να βγαίνη την νύκτα το «μαύρο κοράκι»*! Γι' αυτό!
------------
* «μαύρο κοράκι» έλεγε ο λαουτζίκος στην Σοβιετική Ένωσι το μαύρο καμιόνι της NKVD που περνούσε μετά τις 12 την νύκτα κι έπαιρνε ανθρώπους, άλλους να τους δολοφονήση σε λίγη ώρα κι άλλους να τους πάη στα Γκούλαγκ!...


Ο ΜΠΑΡΜΑ ΘΑΝΑΣΗΣ
Εκεί στον Πειραιά, στην λαϊκή γειτονιά που καθόμουνα άλλοτε, παραδίπλα ζούσε ο μπάρμπα-Θανάσης. Καλός άνθρωπος, εργατικός, δούλευε στου Παπαστράτου, δεν ησχολείτο με τα πολιτικά ή μ' οτιδήποτε άλλο, μόνο λίγο το βραδάκι καθότανε δίπλα,στην ταβέρνα του κυρ-Στέλιου. Μία ημέρα μπήκαν κάτι παιδιά ΟΠΛΑΤΖΗΔΕΣ από την γειτονιά και του είπαν: "Μπάρμα-Θανάση, έλα γιά μιά ανάκρισι"! Εκείνος που ήξερε "ανάκρισι" τί σημαίνει, έπαθε συγκοπή και πέθανε επί τόπου! Είπε η γειτονιά: "Καλός άνθρωπος ο μπάρμπα-Θανάσης τον αγαπούσε ο Θεός!"
---
Ο.Π.Λ.Α.
="Οργάνωσι προστασίας των λαϊκών αγωνιστών". Η αντίστοιχη KGB του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που εκτός των άλλων διακινούσε καταλόγους με άτομα που δεν ήσαν κομμουνιστές κι είχαν κάποια θέσι στην κοινωνία και τους εφόνευε εν ψυχρώ, έτσι εφόνευσε 5.000! Ανάμεσα στα θύματα της ΟΠΛΑ ήτο και ο Χρήστος Λαδάς, υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη.
---

Παναγιώτης Μαρίνης

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΑΜΕΣΩΣ!

Η ΧΩΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΗΜΙ-ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ... ΑΥΝ@ΝΙΖΕΤΑΙ !!! ΤΣΙΠΡΑ, Η ΥΒΡΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΜΕΣΙΝ...

TA ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ...
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1974...

ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ «ΕΣΧΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ» ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΜΠΛΟΓΚΟΣΦΑΙΡΑ. ΕΓΕΡΣΙΣ - ΞΕΚΙΝΗΣΕ !!! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΩΡΑ !!! ΤΩΡΑ !!!

διαβάστε εδώ καί εδώ

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Εβραϊκές οργανώσεις καί Αριστερά υπέρ τού ελέγχου τών όπλων γιατί είναι κουλτούρα συντριπτικά λευκή καί πολύ αρσενική...!!!!

ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΝ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΤ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΝ) ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ, ΩΣ ΟΡΘΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ "…the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed".
=ΑΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΖΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕΤΟ ΞΙΦΟΣ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ (ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΞΙΦΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ-ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΟΜΩΣ ΕΞΟΧΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ! Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΝ ή ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΑΝΕΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ: Εκεί οι ληστείες τραπέζης είναι μηδέν διότι ο ληστής γνωρίζει ότι η τράπεζα μεν δεν θα αμυνθή όμως κάποιος θυμοειδής πολίτης θα του "την ανάψει") ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΤΟ concealed carry ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΑΙΔΩ, ΤΟ ΚΡΥΒΩ, ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ! 
=ΘΕΩΡΩ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΝ ΤΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΕΧΘΕΝ:
“Disarm the people- that is the best and most effective way to enslave them.”
― James Madison
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟ (ΟΠΩΣ ΤΟ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ) ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΜΑΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΗΣΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ:

Παναγιώτης Μαρίνης

Εβραϊκές οργανώσεις υπερηφανεύονται για τις θέσεις τους υπέρ του ελέγχου των όπλων γιατί η κουλτούρα των όπλων είναι συντριπτικά λευκή και πολύ αρσενική...
Οι εβραϊκές οργανώσεις δεν είναι ενάντια στα όπλα όταν βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας και άλλων αρχών....
 Η παράλογη εμμονή της Αριστεράς {και τών εβραϊκών οργανώσεων} γιά τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων ...

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Οί αποκεφαλισμοί έγιναν μόδα


Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!
(ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΝ
"ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ" ΑΥΤΑ...)
 ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΑΡΑ ΓΕ, ΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΛΟ "ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ" ΝΑ ΚΡΑΤΑ
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ), ΤΟ (ΠΙΣΤΟ)
ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΟΥ ...ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥ;

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ (ΜΑΣ) ΛΥΠΗΘΕΙ...[ΠΗΓΗ:'Τρελλο-γιάννης']

ΑΠΟ ΕΔΩ

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

... Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.ΔΡΕΣΔΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945...ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΣΥΛΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ....

Ἡ Δρέσδη ἀποτελεῖ τὸ πλέον χαρακτηριστικὸν δεῖγμα τῶν ἀσυλλήπτων ἐγκλημάτων πολέμου τῶν ἑβραιοκινήτων νικητῶν τοῦ πολέμου... Ὅμως τὰ ἐγκλήματα εἰρήνης ποὺ διέπραξαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ διαπράττουν, καίτοι μὴ εὐχερῶς παρατηρήσιμα ὑπὸ τοῦ ναρκωμένου καὶ ἐλεγχομένου/κατευθυνομένου Ποιμνίου, εἶναι τέτοια, ὥστε πρὸ αὐτῶν νὰ ὠχριοῦν ἐκεῖνα κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Β΄ΠΠ, κορυφούμενα εἰς τὴν Λευκὴν Γενοκτονίαν καὶ τὴν μετατροπὴν τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου εἰς μεσανατολικὸν παζάρι πονηρῶν χρηματανθρώπων ἐπὶ τῆς κορυφῆς μὲ ψυχοπνευματικῶς ἐρημοποιημένας καὶ φυλετικῶς ἀποχρωματισμένας μάζας ἀγελαίων ἠλιθίων καταναλωτῶν, εὐχερῶς κατευθυνομένων κατὰ τοὺς νόμους στατιστικῆς μηχανικῆς τοῦ μάρκετινγκ καὶ τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου, εἰς τὴν βάσιν - ποὺ ἐν τέλει ἀποτελματοῦται ὁλοκληρωτικῶς πρὸς διασφάλισιν τοῦ ἀναποδράστου Χάους ὡς μονοδρόμου διὰ τῆς φυλετικῆς ἐπιμειξίας, ποὺ προωθεῖ τὸν φαιόχρουν γοριλοειδῆ ἀνθρωπίδη ἄνευ ἀνωτέρων διακριτικῶν γνωρισμάτων τῶν "ὁραμάτων" τοῦ "ἀνθρωπισμοῦ", τῆς Σχολῆς Φραγκφούρτης, τοῦ Eijiro Coudenhove-Kalergi - καί, φυσικά, τῶν "Πρωτοκόλλων τῶν Σοφῶν τῆς Σιών"Steffan G. Kronborg

Η ημέρα είναι Τρίτη και το ημερολόγιο δείχνει 13 Φεβρουαρίου 1945. Στην ιστορική γερμανική πόλη της Δρέσδης, παλαιά έδρα των εκλεκτόρων και βασιλέων της Σαξονίας καθώς και σημαντικό κέντρου πολιτισμού όχι μόνον της Γερμανίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης (ενδεικτικός αυτού είναι και ο χαρακτηρισμός της πόλεως ως «Φλωρεντίας του Έλβα», καθώς ήταν διακοσμημένη με πλήθος αρχιτεκτονικών μνημείων), ο μόνιμος πληθυσμός των περίπου 600.000 έχει σχεδόν διπλασιασθή, καθώς πρόσφυγες από τις ανατολικές περιοχές έχουν πλημμυρίσει την πόλη, στην προσπάθειά τους να σωθούν από τα επελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα. Μέχρι την ημέρα εκείνη η Δρέσδη ήταν η μεγαλύτερη μη βομβαρδισμένη οικοδομημένη περιοχή της Γερμανίας. Οι μόνες δύο επιθέσεις που είχε δεχτεί ως τότε η περιοχή ήσαν δύο βομβαρδισμοί των σιδηροδρομικών αποθηκευτικών χώρων, που βρίσκονταν εκτός του κέντρου της πόλεως κατά τον Οκτώβριο του 1944 και τον Ιανουάριο του 1945....ΕΔΩ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Σας διαβιβάζω κατά τις απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του, επίκειται διαμελισμός της Ελλάδας.Κύριοι Βουλευτές,
Κατά καθήκον σας διαβιβάζω τις κατωτέρω πληροφορίες, από τον γνωστό μου από χρόνια Έλληνα της Αμερικής (ΗΠΑ) κ. Στυλιανούδη (με email,
  groupvector@verizon.net).

Ο οποίος  μου τηλεφώνησε προ ολίγου από τις ΗΠΑ και αφού μου είπε ότι μπορώ να αναφέρω τα στοιχεία του, μου ανέφερε ότι οι  πληροφορίες του προέρχονται από υψηλόβαθμο  βαθμούχο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα μου ανέφερε ότι κατά τις απόλυτα έγκυρες ως είπε πληροφορίες  του,  επίκειται διαμελισμός της Ελλάδας.
Με παροχή ως αντάλλαγμα στον Ερτογάν, εκτός από τη Θράκη, και των νησιών μας Μυτιλήνης και Σύρου για να γίνουν υπό  τον «έλεγχο» του Ερτογάν  αποθήκη μουσουλμάνων μεταναστών.

Μου ανέφερε επίσης ότι με την παροχή του ονόματος στους σκοπιανούς, θα δημιουργηθεί και μία πολύ μεγάλη λεωφόρος από τα Σκόπια προς τη Θεσσαλονίκη μας.  Κυρίως για ανάγκες μετακίνησης των Αμερικανών στρατιωτικών της μεγαλύτερης βάσης τους του κόσμου, στο Κόσσοβο και στα σκόπια.

Ως επίσης μου είπε για να επιτευχθούν τα ανωτέρω θα δημιουργηθεί στημένο θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους  και θα κατέβουν δήθεν οι Αμερικανοί  από τη βάση τους, δήθεν  ως διαιτητές  για τα μάτια του κόσμου,  για επίτευξη των ανωτέρω.

Ως ισχυρίστηκε για τα ανωτέρω  είναι που μεταβαίνει στην Άγκυρα ο εν Αθήναις Αμερικανός πρέσβης (που ως γνωστόν μας απειλούσε πρόσφατα ίσως  προετοιμάζοντας μας), για να διαπραγματευθεί, με τους τούρκους τα ανωτέρω σχέδια του Αμερικανού στρατού που αφορούν τον  αποκλεισμό και της Ρωσίας. Με αντάλλαγμα την επιστροφή της τουρκίας στη Δύση  

Τέλος,  αδυνατώ να πιστέψω και να αναφέρω όσα μου είπε για συμμετοχή  «ημετέρων» στα ανωτέρω,  που τα μεταβιβάζω κατά καθήκον με κάθε επιφύλαξη.

Λέγεται μάλιστα ότι λόγω των ανωτέρω , αναβάλλεται (ματαιώθηκε) και η αναγόρευση Πούτιν σε επίτιμο διδάκτορα από το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (http://www.kathimerini.gr/948862/article/epikairothta/ellada/anavalletai-h-anagoreysh-poytin-se-epitimo-didaktora-apo-to-panepisthmio-peloponnhsoy0

Τα ανωτέρω επώνυμα, σας μεταβιβάζονται με κάθε επιφύλαξη κατά καθήκον,  για έλεγχο.  

Ευριπίδης Μπίλλης

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
Αγαπητοί συναγωνιστές ή μη…. (ακόμα),  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ! Οι ημερήσιες απεργίες δεν ανατρέπουν κυβερνήσεις. Οι πορείες, οι διαμαρτυρίες, οι στάσεις εργασίας, τα ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ έχουν αποτελεσματικότητα μόνο εν καιρώ ειρήνης κι όταν διαχειριστές της πολιτικής είναι ΕΘΝΙΚΕΣ  Κυβερνήσεις. ...η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ σύσσωμου του ελληνικού λαού. Αρχής γενομένης με πρωτοβουλία μεγάλων Συνδικαλιστικών φορέων (όπως η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ) εξαγγέλλοντας ορισμένη ημερομηνία για ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, με παράλληλες καταλήψεις, στις οποίες να καλείται σε συμμετοχή ολόκληρη η κοινωνία κι όχι μόνον οι εργαζόμενοι. Αυτό θα σημαίνει παράλυση των συγκοινωνιών, της αγοράς και γενικώς κάθε κίνησης στην ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, με εξαιρέσεις που θα αφορούν αποκλειστικά καταστάσεις ανάγκης (νοσοκομειακή περίθαλψη, διακίνηση ασθενών κ.λπ) και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

Σημαίνει ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, νοικοκυρές, μαθητές αφήνουν στην άκρη τις υποχρεώσεις τους και ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ταυτόχρονα δημόσιους χώρους και κτίρια, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Εφορίες, Τράπεζες, Κανάλια, εργασιακούς χώρους, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτήρια, Νοσοκομεία, Σχολεία, Σταθμούς Μετρό, κεντρικές πλατείες, Εθνικές Οδοί, βασικές ΑΡΤΗΡΙΕΣ....ΕΔΩ

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Η TΟΥΟΤΑ πουλάει πανθρησκεία.

Η TΟΥΟΤΑ πουλάει πανθρησκεία.  
Παρακολουθείστε πως η παρακάτω διαφήμιση περνάει το μήνυμα της ένωσης των θρησκειών – πανθρησκεία στον απλό κόσμο. ‘Παίζει πάνω’ σε ευρεώς υιοθετημένες και οικείες συμπεριφορές της λαϊκής βάσης, όπως αυτή του καταναλωτισμού, της χαζομαρούλας της παρέας και φυσικά του εθνικού σπορ, εκεί όπου όλοι καταλήγουν να υποστηρίζουν την ίδια ομάδα!!

ΔΡΥΟΣ ΠΕΣΟΥΣΗΣ ΠΑΣ ΑΝΗΡ ΞΥΛΕΥΕΤΑΙ ...ΕΡΗΜΗ ΕΛΛΑΣ...


Σὲ μερικοὺς δὲν συμφέρει νὰ ὑπάρχη ἡ Ἑλλάδα. «Μᾶς κάνει κακό, λένε. Πρέπει νὰ τὴν ἐξαφανίσουμε»!
 Ἁγίου Παϊσίου

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Ποῦ εἶστε Ἀγωνιστές ; ! ! !

Κάποιες φορές,μέσα σ'ὅλα αὐτά πού βιώνουμε ὡς λαός,κάθομαι καί σκέπτομαι : Τί νά κάνῃ κι'ὁ κοσμάκης ; Πῶς ν'ἀντιδράσῃ καί μέ ποιόν τρόπον,ὅταν δέν βλέππει πουθενά ἕνα ἔντιμο (πολιτικῶς ἐννοῶ),πολιτικό πρόσωπο; 
Καί μέ συλλαλητήρια,τί περισσότερο θά μποροῦσε νά προσφέρῃ,πέραν τῆς φωνῆς του καί τῶν ἀναλόγων συνθημάτων; 

Σέ ποία ὦτα νά ἀπευθύνῃ τήν ἀγωνιώδη του κραυγή; 

Τό ἀναίσθητο γκουβέρνο, ἐξ αἰτίας τοῦ συγκεκριμένου ῥόλου γιά τόν ὁποῖον ἔχει ἐπιλεγῇ νά παίξῃ,εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων θεόκουφο. Οἱ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχουν πέσῃ σέ ἕναν λάκκο μά σκ@τά πού οἱ γνωστοί παγκόσμιοι συνωμότες ξέρουν πολύ καλῶς πώς νά τόν ἀνοίγουν καί ἐκεῖνοι πού ἔλεγαν ἤ καί ἀκόμη λέγουν πώς εἶναι ἀπέναντι δυστυχῶς φαίνονται πώς ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως,δέν τολμοῦν νά μποῦν στήν σκληρή μάχη στήν ὁποία ἡ Πατρίς τούς καλεῖ... 

Τό μόνον πού θά μποροῦσε νά ἐπιφέρῃ τήν ἐκ βάθρων ἀλλαγή τοῦ βρώμικου πολιτικοῦ σκηνικοῦ καί νά βάλῃ τά θεμέλια γιά τήν σωτηρίαν τῆς χώρας,θά ἦταν μόνον ἡ κατάληψις τοῦ κοινοβουλίου ἀπό μερικές χιλιάδες ἀποφασισμένους καί σωστῶς συντονισμένους,πολίτες. Μία κατάληψις πού θά εἶχε μοναδικόν σκοπόν τήν ἀπόλυτον παράδοσιν καί ὁλοκληρωτική,διά βίου,ἀπομάκρυνσιν ὅλου τοῦ ἕως σήμερα γνωστοῦ πολιτικοῦ κόσμου. 

Τό ν'ἀναδειχθοῦν δυνάμεις ὑγιεῖς πού θά πάρουν τά πράγματα στά χέρια καί μέ ἀποφασιστικότητα θά ἀναλάβουν τό ξεκαθάρισμα τοῦ κόπρου τοῦ Αὑγείου,νά εἶστε βέβαιοι πώς δέν εἶναι καθόλου,μά καθόλου δύσκολον. Τό θέμα εἶναι νά τό ἀποφασίσουν,ἐπιτέλους καί ὁ κόσμος θά τούς ἀκολουθήσῃ μέ μεγάλη διάθεσιν καί κυρίως ἀνακούφισιν. 

Ποῦ εἶστε Ἀγωνιστές ; ! ! !  

Ἡ Πελασγική 

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

ΝΙΤΣΕ- ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΩΝ.


ΟΙ ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ" ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ


"Διαπλοκή", "δικαιοσύνη" (εδώ γέλιο της αρκούδας)... τώρα καραμέλα του συστημικού κλεπτοκρατικού θεάτρου.....

Υπάρχει ένας/μία που μπορεί να μας πείσει ότι υπάρχει κυβέρνηση
αριστερή-δεξιά που μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον "κανόνα" της
προμήθειας; Μίζα λέει ο λαός...

Υπάρχει ένας/μία που μπορεί να μας πείσει ότιδικαστές μπορούν να
καταδικάσουν διαπλεκόμενους; Μόνον ξυπόλητους, εξαθλιωμένους
καταδικάζουν οι δικαστές...

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .... ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;!!!!!

ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΙΑΠΟΥ ΣΗΚΩΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΡΑΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ


ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΟ  ΕΔΩ
ΚΑΙ ΕΔΩ

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ....

ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ {ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ} ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΥΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ' ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  ΘΟΛΩΝΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΦΤΕΙ  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ...

Είναι γνωστή ή λαϊκή σοφία "Φοβάται σάν τόν διάολο τό λιβάνι" ...όχι τυχαία βέβαια, αφού καί  ένα από τά τρία δώρα τών μάγων στόν Χριστό ήταν τό λιβάνι. Διότι ό Χριστός ήταν κάτοχος τής θελήσεώς του , τού εαυτού του καί τής λογικής του. Τό δέ χρυσό συμβόλιζε τήν καθαρότητά του  καί ή σμύρνα ήταν μύρο πού δήλωνε πώς ήταν αγνός καί άσπιλος.
Διαβάστε λοιπόν γιά τό λιβάνι καί τίς ιδιότητες του. ΕΔΩ

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ;!!!!

 ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΙΟΔΟΤΟ
Για τις πολιτικές συνέπειες όταν αυτά τα άτομα καταλαμβάνουν την εξουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει ΜΑΖΙΚΑ στην εποχή μας και δεν νομίζω αυτό να το έχεις τονίσει αρκετά στο μπλογκ σου (αν δεις μερικά ξένα συνωμοσιολογικά sites η μαζική παρουσία ψυχοπαθών στην εξουσία είναι για πολλούς ο πυρήνας του προβλήματος, "the crux of the matter", όλα από εκεί ξεκινούν), υπάρχει μία πολύ καλή μελέτη στο βιβλίο:

"Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes)"

Με πρόχειρη μετάφραση μπορεί να νομίσει κανείς ότι αναφέρεται σε κάτι ήπιο και αντίστοιχο με την πονηριά στην καθομιλουμένη, πως λέμε η πονηρή αλεπού. Καμία σχέση. Στα αρχαία Ελληνικά πονηρός σημαίνει πολύ κακός. Πολιτική πονηρολογία είναι η επιστημονική μελέτη του κακού στις κοινωνίες. Το βιβλίο το έγραψε ένας ψυχίατρος που ζούσε στην Πολωνία επί κομμουνισμού:

Κάποια στιγμή ως πρόσφατος απόφοιτος πήγε σε μια βιβλιοθήκη και ζήτησε βιβλία σχετικά με την ψυχοπάθεια. Όλα τα βιβλία περί ψυχοπάθειας είχαν εξαφανιστεί. Και σε άλλες βιβλιοθήκες. Ποιος είχε το λόγο και τη δυνατότητα να τα εξαφανίσει από όλες τις βιβλιοθήκες;

Αργότερα είχε την ευκαιρία σε κάποιο ρόλο στα ορυχεία να πάρει συνεντεύξεις από πολλούς εργάτες. Εκεί κατέληξε ότι οι ψυχοπαθείς είναι 6% του πληθυσμού στην Πολωνία.

Οι λιγότερο έξυπνοι καταλήγουν στην φυλακές, οι πιο έξυπνοι καταλήγουν σε θέσεις εξουσίας.

Μεταξύ των εργατών στα ορυχεία, μάντεψε ποιοι ήταν οι ψυχοπαθείς που εντόπισε. Όλοι οι συνδικαλιστές.

Αυτά τα έγραψα στο μπλογκ στο Χατζάρα. Και τι κατάλαβε ένα από τα παλικάρια, τυπικό δείγμα των αναγνωστών του Χατζάρα; Ότι οι αριστεροί είναι τρελλοί.

Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους. Τραγικό. Εδώ έχουμε κάτι πολύ-πολύ μεγαλύτερο, πολύ-πολύ αρχαιότερο, πολύ-πολύ πιο απανταχού παρόν. Οι πολιτισμοί κάνουν κύκλους για διάφορους λόγους, ένας είναι η μετακίνηση των ανθρωποειδών αυτών προς τις πόλεις και τα κέντρα εξουσίας, όταν μία περιοχή αναπτύσσεται από την εργατικότητα και οργάνωση νορμάλ ανθρώπων με υγιείς ηγέτες. Στο τέλος καταστρέφουν τα πάντα και σαν τις ακρίδες φεύγουν για άλλες περιοχές.

Θυμίζει εβραίους αυτό; Στο Ισραήλ οι ψυχοπαθείς ανέρχονται στο 40% του πληθυσμού. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς πρέπει να είναι functional psychopaths, που σημαίνει ότι δεν γεννιούνται έτσι αλλά γίνονται υπό την επιρροή των essential psychopaths που γεννιούνται έτσι και δεν αλλάζουν με τίποτα. Έχουν βρεθεί και τα γονίδια που αυξάνουν τις πιθανότητες να γίνει κάποιος ψυχοπαθής. Επίσης και οι μαγνητικές τομογραφίες του εγκεφάλου έχουν διαφορές, όπως ανακάλυψε ένας νευροχειρούργος σε βαρυποινίτες στη φυλακή.

Στις ΗΠΑ επίκειται σχεδιασμένη οικονομική κατάρρευση, στρατιωτικός νόμος, εξολόθρευση αντιφρονούντων, και για αυτό υπάρχουν ήδη και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως της FEMA με εκατομμύρια πλαστικά φέρετρα. Μάλιστα μερικοί αναρωτιούνται αν η διαδικασία άρχισε σήμερα! Με την απότομη πτώση των χρηματιστηρίων σήμερα.

Από εδώ

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΕΠΟΧΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ.....!!!!


...


Όλα αυτά που θα χτυπήσουν στο μάτι και θα κεντρίσουν την νεολαία,
γιατί θίγει όλα όσα την αφορούν σήμερα στην νέα εποχή...ή όσα την έχουν
εκπαιδεύσει ότι την αφορούν.


Παραθέτουμε το βίντεο για όποιον
ενδιαφέρεται, να κυτττάξει τις εικόνες, χωρίς να εστιάσει στο
διαφημιζόμενο προϊιόν και θα αντιληφθεί .


ΑΠΟ

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Ποιός εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν σύστασιν τοῦ κειμένου πού θα ὑπογράψουν Ἑλλάς καί Σκόπια γιά τήν σύνθετη ὀνομασία; Ναί,ἕνας ἑβραῖος,ὁ γνωστός Ῥοζενστάϊν ἤ Ῥοζάκης !


Μήπως ἐνθυμεῖσθε τόν κακό χαμό πού ἔγινε,στήν βουλή,ὅταν ἀκούστηκε τό πραγματικό ὄνομα τοῦ Ῥοζάκη,ἀπό Ἕλληνα βουλευτή; Τότε,τό 1998,πού ἡ Δαμανάκη ἐξεμάνη καί οὔρλιαζε βγάζονατς ἀφρούς ἀπό τό στόμμα καί ἀποκαλύπτοντας πώς ΚΑΙ αὐτή εἶναι ἑβραία :...ΕΔΩ

Σήμερα είναι ή πρώτη φορά πού εφαρμόζεται τό άρθρο 120.


 Άρθρο 120
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!"Μακεδονία Ξακουστή"
από τους
μαθητές του Γυμνασίου και Δημοτικού Αμαρουσίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ


Επισήμανση κάποιων Δασκάλων, που βοήθησαν τα παιδιά να φτάσουν σ΄αυτό το αποτέλεσμα: «Αν δεν τα σταματούσαμε, το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ» θα το τραγουδούσαν μέχρι αύριο, που είναι το συλλαλητήριο…»

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΟΣΟ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ...ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018...

«Όσο μπετόν και να ρίξουν, το λουλούδι του Έθνους θα βρει τον δρόμο για να ανθίσει ξανά»
Ἕνας φίλος ὁ Τάσσος Κρυστάλλης μὲ χαρακτηριστικὴ Ἑλληνικὴ ὀξυδέρκεια καὶ εὐφυΐα περιγράφει μία δυσδιάκριτη πραγματικότητα ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς συγκεχυμένες εἰκόνες καὶ μηνύματα ποὺ ἐπισωρεύονται ἐν ὄψει τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 καὶ ἀφορᾶ τὴν συμπεριφορὰ καὶ ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων ἡ ὁποία ὥς φαίνεται ἔχει σημάνει συναγερμὸ καὶ προκαλεῖ τρόμο γιὰ τὸ κράτος καὶ παρακράτος τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῶν ΜΜ Ἐξαπάτησης, οἱ ὁποίοι προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα νὰ ἀπομειώσουν καὶ χλευάσουν ἀντίστοιχα τὸ ὁ,τιδήποτε ἐκφράζει αὐτὴ ἡ ἐκδήλωση.
Σᾶς τὸ παραθέτω αὐτούσιο:
==========================
Η ιδεολογική βάση για όλο το αξιακό σύστημα της αριστεράς είναι ο «Διαλεκτικός Υλισμός» όπως τον καθόρισαν ο Μαρξ και ο Εγκελς. Βάση αυτής της θεωρίας είναι το δόγμα ότι:
«H ύλη είναι το παν»,
«Oλα είναι ύλη»,
«Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ύλη».
Από εδώ προκύπτει και το μίσος τους για την θρησκεία, για την πνευματικότητα, για κάθε μεταφυσική αναζήτηση του ανθρώπου. Όμως υλικά αγαθά και ΧΡΗΜΑ είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Είναι τυχαίο; ότι ακριβώς την ίδια υλιστική αξιακή βάση με τους αριστερούς έχουν και οι τραπεζίτες;
Μέσα σε μια βαθύτατη και πρωτόγνωρη οικονομική κρίση ο Έλληνας επέδειξε μια απίστευτη στωικότητα και υπομονή σε σημείο αυτομαστίγωσης. Οι κυβερνώντες «πολιτικοί γιατροί» μετέφρασαν αυτή την στωικότητα ως βέβαιο θάνατο του ασθενούς, αφού δεν αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα δηλαδή στην έλλειψη χρήματος και υλικών αγαθών. Όποιος δεν αντιδρά στην έλλειψη, της κατ’ αυτούς, «υπέρτατης αξίας της ζωής» είναι νεκρός.
Αφού επιβεβαίωσαν τον θάνατο, τρίβανε τα χέρια τους από χαρά διότι πλέον μπορούσαν να ξεκινήσουν το πλιάτσικο στα υπάρχοντα του «μακαρίτη». Ως ύαινες που λιγουρεύονταν τα πολιτισμικά τιμαλφή του «πτώματος», αμέσως έβγαλαν ως πραμάτεια προς πώληση το όνομα της μισής Ελλάδος. Αμοιβή τους η στήριξη των μέχρι χθες «ιμπεριαλιστών» για την εξασφάλιση της εξουσίας τους στον νεκροθάλαμο.
Και εκεί που ήταν έτοιμοι να σκίσουν τις σάρκες του πτώματος, αυτό ξαφνικά, για ένα θέμα ΕΘΝΙΚΟ και όχι ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, σηκώνεται από το πουθενά, όρθιο, πανίσχυρο, στη Θεσσαλονίκη δίνοντας στις πολιτικές ύαινες μία γροθιά που ψάχνουνε ακόμα τα δόντια τους στον νεκροθάλαμο.
Και τους έρχεται και το «κροσέ» την Κυριακή.
Μετά το σοκ της πρώτης γροθιάς, έχει πάθει ταραχή όλο το σκυλολόι του συστήματος, από το «κράτος» σύσσωμης της Αριστεράς μέχρι το παρακράτος της στα Εξάρχεια, και από τους πάτρωνές τους σε ξένες πρεσβείες μέχρι τα συστημικά ΜΜΕ με τους αργυρώνητους των ειδήσεων, και τις τσατσάδες των κουτσομπολάδικων.
Όλος ο παρακμιακός ανθελληνικός συρφετός ως παράφωνη «χεσμένη» ορχήστρα λασπολογούν ολημερίς την επόμενη συγκέντρωση στην Αθήνα την Κυριακή, κάνουν το άσπρο μαύρο, ονομάζουν «ναζί» εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες προκειμένου να μην πάνε οι «μη ναζί». Μια γελοία προπαγάνδα που θα την ζήλευε και ο Γκαίμπελς, ο …ναζί.
Με αυτούς πλέον οι λέξεις χάνουν το νόημά τους.
Όμως
η έγερση του Ελληνισμού δεν είναι απλά ένα εμπόδιο στην πώληση του συγκεκριμένου τιμαλφούς. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο, γι αυτό η απύθμενη ταραχή τους.
Είναι η έμπρακτη απόλυτη διάψευση των αριστερών ιδεών περί «ΥΛΙΣΜΟΥ» ως υπέρτατου κινητήριου μοχλού της ιστορίας. Είναι η απόλυτη επιβεβαίωση ότι ο Έλληνας ακόμη θέτει στην κορυφή του νοήματος της ζωής του ΜΗ ΥΛΙΚΕΣ αξίες, όπως η αίσθηση του συν-ανήκειν στην κοινή μας πολιτισμική, και όχι μόνον, συλλογικότητα, το Έθνος των Ελλήνων. Είναι «Το ΓΕΝΟΣ» στις προσευχές του Γέρου του Μωριά, το «Έλληνες εσμέν το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί» του Πλήθωνος του Γεμιστού στις εποχές της Άλωσης.
Η έγερσης τους Ελληνισμού και Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΤΤΑ της αριστεράς μετά από 40 χρόνια αντεθνική προπαγάνδα είναι γι αυτήν κόλαφος. Από τα ταμεία της Σοβιετικής KGB μέχρι αυτά του θείου Γιώργου, του «φιλάνθρωπου» τοκογλύφου, εκατομμύρια έχουν ριχτεί για προπαγάνδα, εξαγορά συνειδήσεων, ΜΜΕ, έλεγχο της εκπαίδευσης, όλα με κοινό σκοπό την ενοχοποίηση του Πατριωτισμού, την εξάλειψη της Εθνικής συνείδησης, αφού αυτές οι έννοιες με το ηθικό αξιακό τους φορτίο, είναι ασύμβατες με την παραγωγή «καταναλωτικών γουρουνιών», είναι αντίθετες με μια υλιστική και μόνον θεώρηση της ζωής.
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα όπου η προπαγάνδα αποδεικνύονταν ανεπαρκής, είχαν στήσει και το παρακράτος τους για τρομοκρατία, απειλές, βία, βανδαλισμούς σε βάρος φωνών που ακόμα αντιστέκονται.
Η ιστορία έχει πλέον καταγράψει ότι ένας λαός ανέχτηκε την τεράστια υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής του, έζησε για χρόνια με πολύ λιγότερα υλικά αγαθά, έκλαψε νεκρούς, χαιρέτησε τα παιδιά του σε σταθμούς και αεροδρόμια, αλλά αυτό που τον έκανε να εγερθεί ήταν ένας Εθνικός του κίνδυνος, όχι ο ΕΝΦΙΑ, ήταν ο κίνδυνος της Εθνικής του ατίμωσης, όχι της προσωπικής του τσέπης. Αυτό δείχνει μια ζωντανή ακόμα, ανώτερη και πνευματικά πλούσια κοινωνία, γι αυτό αδέλφια ΨΗΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ.
Η Εθνική συνείδηση για μια ακόμα φορά αναδείχτηκε η πραγματική κινητήριος δύναμη της ιστορίας. Επιβεβαιώνει έναν μεγάλο σύγχρονο ξένο πολιτικό που είπε κάποτε:
«Όσο μπετόν και να ρίξουν, το λουλούδι του Έθνους θα βρει τον δρόμο για να ανθίσει ξανά»
ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
ΜΕ ΨΗΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΞΑΝΑ

Τ.Χ.

ΑΠΟ 
Tasos Paterakis

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ανατριχιάζεις όταν ακούς Εβραίο να μιλά για ναζισμό.


Ήταν η αποφράδα εκείνη ημέρα που Παλαιστίνιοι, σχεδόν κλειδωμένοι μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς στη Σάμπρα και στη Σατίλα στο Λίβανο σφαγιάσθηκαν από παραστρατιωτικούς οι οποίοι είχαν ως «κρυφό άσσο» την ανοχή των Ισραηλινών που υποτίθεται πως… φρουρούσαν τους καταυλισμούς αλλά τη νύχτα άναβαν μέχρι και φωτοβολίδες για να υπάρχει φως και να συνεχιστεί το αιματοκύλισμα. Εάν ο Χίτλερ είχε φροντίσει καλύτερα, ίσως και ο πλανήτης να ήταν καλύτερα....
ΕΔΩ
Εξέφρασε την ανησυχία του Ισραήλ για την άνοδο των ναζιστικών δυνάμεων στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος και εξήρε την σταθερή θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού απέναντι στον ναζισμό...Παυλόπουλος: Τα υπολείμματα του Ναζισμού θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει.

...ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.....ΟΣΟ ΥΠΕΡΧΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ....

..

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ